Phòng Đơn

Phòng có 1 giường

 TT Nghỉ giờ Đơn Giá
1 Nghỉ giờ đầu
(The first hour)
70.000
2

Nghỉ 2 giờ
(2 hour)

90.000
3 Nghỉ 3 giờ
(3 hour)
110.000
4 Nghỉ giờ thứ 4 trở lên
(From 4th hour)
200.000/nghỉ đêm
250.000/nghỉ ngày

Phòng Đơn

70.000₫
Nội thất: 01 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài Nghỉ giờ...
70.000₫
Nội thất: 01 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài Nghỉ giờ...
70.000₫
Nội thất: 01 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài Nghỉ giờ...
200.000₫
200.000₫
200.000₫
Spinner