Sản phẩm

70.000₫
Nội thất: 01 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài Nghỉ giờ...
300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín
300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín
70.000₫
Nội thất: 01 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài Nghỉ giờ...
70.000₫
Nội thất: 01 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài Nghỉ giờ...
300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Có cửa sổ
300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài
Nội thất: 06 giường 01 quạt trần 01 điều hòa Cửa sổ
Nội thất: 06 giường 01 quạt trần 01 điều hòa
Nội thất: 08 giường 01 quạt trần 01 điều hòa
Nội thất: 06 giường 01 quạt trần 01 điều hòa Nhà vệ sinh khép kín
200.000₫
300.000₫
300.000₫
200.000₫
200.000₫
300.000₫
300.000₫
70.000₫
70.000₫
70.000₫
70.000₫
Spinner