Phòng Đôi (Phòng gia đình)

Phòng gia đình có 2 giường lớn:

 Nghỉ qua đêm
( Từ 23:00 đến 07:00 hôm sau)
Nghỉ ngày
( Từ 14:00 đến 12:00 hôm sau)
300.000 400.000

 

Phòng Đôi (Phòng gia đình)

300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Có cửa sổ
300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín
300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín
300.000₫
Nội thất: 02 giường 01 Tivi Nhà vệ sinh khép kín Cửa số nhìn ra ngoài
300.000₫
300.000₫
300.000₫
300.000₫
Spinner