Phòng Giường Tầng

Phòng từ 6-8 giường

Giá qua đêm: 70k/giường

Giá cả ngày: 100k/giường

Phòng Giường Tầng

Nội thất: 06 giường 01 quạt trần 01 điều hòa Nhà vệ sinh khép kín
Nội thất: 08 giường 01 quạt trần 01 điều hòa
Nội thất: 06 giường 01 quạt trần 01 điều hòa
Nội thất: 06 giường 01 quạt trần 01 điều hòa Cửa sổ
70.000₫
70.000₫
70.000₫
70.000₫
Spinner